K čemu firma Rex Vox, s.r.o. ?


Veřejný příslib společnosti Rex Vox, s.r.o.


Firma Rex Vox, s.r.o.


  1. spravuje majoritní balík akcií společnosti Vox Group a.s.

  2. rozdává tyto akcie za aktivitu podle klíče pro všechny stejného

  3. tyto akcie zásadně neprodává (prodávat a kupovat mohou vzájemně jednotliví akcionáři)

  4. bude li třeba rozhodne na valné hromadě o nové emisi akcií

  5. veškeré zisky plynoucí z dividend svých akcií použije pouze pro navýšení základního jmění společnosti Vox Group a.s.

  6. bude používat poze veřejné účty a veřejně dostupné účetnictví

  7. za tuto správu si bude účtovat pouze symbolickou cenu

  8. majoritní balík akcií neprodá, nepřevede ani nezastaví třetí osobě

  9. nevykonává žádné jiné podnikatelské aktivity (aby nemohlo dojít k úpadku)

  10. koná vždy v zájmu jednotlivých akcionářů a v duchu celého projektu