Hrajte s dobrými kartami

Výhody pro ředitele, učitele a žáky škol


    1. možnost školy i po vyučování pozitivně ovlivňovat a organizovat volný čas dětí. (hry, soutěže, zájmová činnost, komunikace, sportovní a kulturní akce, škola hrou)

    2. možnost školy ovlivňovat další softwarový vývoj sítě (vývoj softwaru zdarma dle přání učitelů a žáků elektronická třídní kniha, rozvrh hodin a akcí, domácí
        úkoly přes internet, komunikace s žáky i po vyučování, vzkazy, kompletní školní agenda)

    3. finanční výdělek školy, učitelů i žáků ze všech aktivit žáků na internetu i po vyučování

    4. finanční výdělek školy, učitelů i žáků ze všech aktivit žáků na internetu mnoho let i po ukončení školní docházky

    5. finanční výdělek školy, učitelů i žáků ze všech dalších podnikatelských aktivit Vox Group a.s.

    6. možnost vyloučení nebezpečných a falešných identit na síti

    7. učení žáků radosti ze společného díla a pomoci ostatním

    8. budování demokracie, plurality a sociální spravedlnosti ve společnosti


Jak to provést

   
    1. Zaregistrovat školu na portále rexvox.com

    2. Na hodinách informatiky naučit žáky registraci na portále rexvox.com

    3. Na hodinách informatiky naučit žáky používat e-mail jmeno@voxmail.com, nebo jmeno@stopa.cz místo jmeno183@vseznam.cz

    4. Velká část žáků zůstane na svém e-mailu celý život a bude tak škole přinášet finanční zisk

    5. Jak to funguje : zde