Mnohé o akciích společnosti Vox Group a.s.

Rubopis (zadní strana) akcie společnosti Vox Group a.s.
slouží k převodu akcií (prodej, darování,...)

Naše společnost akcie neprodává, ale zdarma daruje - rozdává !!!


I.Povinnosti akcionáře

1. akcionář nemá žádné povinnosti plynoucí z vlastnění akcií


II. Převody akcií

1. akcie společnosti Vox Group a.s. jsou listinné akcie na jméno.

2. akcionář může svou akcii kdykoli někomu darovat, dát do zástavy, nebo prodat

3. pokud někdo chce akcie koupit, může se obrátit na jednotlivé akcionáře, kteří chtějí prodat

4. naše společnost akcie neprodává, pouze rozdává jako dar za aktivitu na naší síti, za propagaci společnosti a za společnou strategii

5. převod akcie se uskutečňuje předáním, vyznačením nového vlastníka na rubopise a zasláním iniciálů nového vlastníka společnosti

Rubopis (tzv. indosační doložka nebo ordre doložka)
Rubopis musí být čitelně vyplněn hůlkovým písmem a opatřen podpisem původního vlastníka.
Dle vzoru takto:
Za mne původní vlastník, Vaše jméno, přijmení, r.č. a bydliště,
na řad nový vlastník, jméno, přijmení, r.č., a adresa nabyvatele (kupujícího, obdarovaného) podpis původního vlastníkaPozor, dle novely zákona o Obchodních korporacích musíte při převodu akcií nahlásit iniciály
nového vlastníka společnosti Vox group a.s. na e-mailu akademie@rexvox.com, která vlastníky eviduje v seznamu akcionářů.
Požadováno je jméno, přijmení, r.č., bydliště, číslo bankovního účtu pro zasílání dividend

6. nominální cena akcie je vytištěna na akcii, naše společnost za tuto cenu akcii vždy vykoupí

7. vyšší cenu mohou nabídnout jednotliví akcionáři například zde http://www.rexvox.com/group/86

8. pokud bude společnost prosperovat, cena akcií poroste, pokud nikoli, cena zůstane stejná, protože každá vydaná akcie je krytá vkladem zde https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2000253648

9. zájemcům o koupi akcie od jednotlivých akcionářů doporučujeme ověřit vlastníka akcie. Zašlete nám jméno a přijmení prodávajícího a pořadové číslo akcie.

10. naše společnost nepřebírá odpovědnost za transakce mezi jednotlivými akcionáři. Doporučujeme akcie získat za aktivitu na síti, za propagaci společnosti, nebo za společnou strategii. Je to bez rizika.

11. pokud získáte akcie, doporučujeme neprodávat, mohou v budoucnu značně stoupnout na ceně. čti zde http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-svet/c1-54596700 .III. Dividenda

1. akcionář má právo na výplatu dividendy viz zde http://cs.wikipedia.org/wiki/Dividenda


IV. Valná hromada

1. každý akcionář má právo zúčastňit se valné hromady, kde se rozhoduje o dalším směřování společnosti

2. každá akciová společnost má povinnost minimálně 1 x ročně konat valnou hromadu

3. každá akciová společnočnost má povinnost dle svých stanov uvědomit každého akcionáře o konání každé valné hromady

www.voxgroup.cz/valnahromada


V. Ochrana akcií

1. akcie jsou chráněny proti padělání ochrannými prvky:

a) jsou tištěny na ceninovém papíře autorizovanou tiskárnou cenin

b) papír obsahuje vlákna, která při dopadu UV světla fosforeskují

c) proti světlu je možné rozpoznat vodoznaky ve tvaru kříže

d) na pozadí a uprostřed jsou jemné grafiky zvané giloše
VI. Možnosti akcionáře

1. každý akcionář má možnost získávat další akcie a tím zvyšovat svůj vlastnický podíl na firmě

2. každý akcionář má možnost podílet se svými připomínkami a nápady na rozvoji společnosti

3. každý akcionář má možnost propagovat společnost a tím zvyšovat svůj podíl

Všechny ostatní informace naleznete zde a zde a zde a zde a zde.