Bez rizika


Bezrizikové kolektivní podnikání

- neriskujete žádné peníze - neplatíte žádné poplatky ani nevkládáte žádné finanční vklady
- Vaším vstupním kapitálem je pouze propagace společnosti a aktivita na netu
- neriskujete žádné právní důsledky, protože se k ničemu nezavazujete a nic nepodepisujete

Strategie

Vytvoření velké skupiny akcionářů, kteří budou propagovat svou firmu a kteří se budou podílet na zisku.

Filosofie

Z historie je známo, že politická moc jde vždy ruku v ruce s mocí hospodářskou. Demokracie je vláda většiny. Abychom u nás měli opravdovou demokracii, potřebujeme širokou a bohatou střední vrstvu obyvatelstva. Zatím se nám zdá že směřujeme k velké vrstvě chudých, k chudé střední vrstvě a k několika málo pohádkově bohatým kmotrům. Naše myšlenka pomáhá tuto tendenci zvrátit, tak aby se zisky zavčas rozdělily. Tím vznikne vyšší koupěschopnost obyvatelstva a stabilita společnosti a její bezpečnost. Nebojme se budoucnosti a připojme se k tomuto projektu. Je to zadarmo. Pár minut času. Efekt může být opravdu mohutný.